De Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring

Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring

Wanneer uw klacht de behandeling van een asielzaak of een vreemdelingenbewaringzaak betreft bestaat voor u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring. De KRAV. Meer informatie over de KRAV vindt u opĀ  www.rvr.org/