Rechtsgebieden

Asiel – en vreemdelingenrecht.

Dit rechtsterrein omvat de wet- en regelgeving die de toegang, het verblijf, de inburgering en de uitzetting van ‘niet-Nederlanders’ regelt.

Het Nederlandse asiel- en vreemdelingenrecht wordt in toenemende mate beheerst door Europese richtlijnen en verordeningen.

Ik heb jarenlange ervaring met het asielrecht en de juridische bijstand van mensen die in Nederland asiel aanvragen.

Wilt u meer weten of bent u op zoek naar concrete rechtshulp in een asielprocedure, neem dan gerust contact met mij op.