Tarieven

Ik werk op basis van een uurtarief a €185,00 per uur (exclusief BTW).

Het eerste informatieve gesprek van maximaal een half uur is gratis. In dit gesprek kunt u uw probleem aan mij voorleggen, waarna ik zal bezien óf, en zo ja, hoe dit probleem het beste kan worden opgelost.

Als vooraf goed is in te schatten hoeveel tijd een zaak gaat kosten is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de zaak.

digitaal_bordje_hightrust

Toevoeging

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ´toevoeging´. Een toevoeging betekent dat u van de overheid subsidie krijgt voor de kosten van de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u een toevoeging kunt krijgen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage opleggen die u dient te betalen aan uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org→ Ik ben rechtszoekende → Rechtsbijstand → Hulp in de kosten).

Wanneer u naar mij doorverwezen bent door Het Juridisch Loket ( www.juridischloket.nl) krijgt u € 53,00 korting op de eigen bijdrage. Tijdens het eerste gesprek kunnen wij u hier eventueel meer over vertellen.